Danh ngôn học đường

Học vấn do người siêng năng đạt được

Tài sản do người tinh tế sở hữu

Quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ

Thiên đường do người lương thiện xây dựng

Franklin (Mỹ)

Trường THPT Chinzei Gakuin Nhật Bản

MENU

http://chinzeigakuin.vn
http://chinzeigakuin.vn

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3232 - 1859
Hotline: 0906-433-343; 0906-434-999; 0918-656-363
Email: chinzei@hlic.vn

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: 1212-1 Nishieidamachi, Isahaya, Nagasaki Prefecture 854-0082, Japan

Điện thoại: 0957 - 25 - 1234
Fax: 0957- 25 - 1237
Website:  http://www.chinzeigakuin.ed.jp/