Dành cho HS đã tốt nghiệp

Về việc cấp giấy chứng nhận

Những học sinh có nguyện vọng xin các loại giấy chứng nhận do Trường THPT Chinzei Gakuin cấp (VD: Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, Phiếu nguyện vọng…), xin vui lòng gọi điện đến văn phòng nhà trường. Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận sau khoảng 1 tuần làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.

Khi gọi điện đến văn phòng, học sinh vui lòng thông báo đầy đủ 7 thông tin sau đây:

 1. Họ và tên
 2. Ngày tháng năm sinh
 3. Năm tốt nghiệp
 4. Khoa/ Khóa học/ Tên lớp tại Trường THPT Chinzei Gakuin
 5. Họ và tên giáo viên chủ nhiệm tại Trường THPT Chinzei Gakuin
 6. Loại giấy chứng nhận muốn cấp
 7. Lý do muốn cấp/ Nơi sẽ nộp giấy chứng nhận

Phí cấp giấy chứng nhận

Loại giấy chứng nhận Chi phí (một bản)
Giấy chứng nhận tốt nghiệp 200 Yên
Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tiếng Anh) 500 Yên
Bảng điểm 300 Yên
Bảng điểm (tiếng Anh) 500 Yên
Phiếu nguyện vọng 300 Yên

Hình thức nhận giấy chứng nhận

Nhận trực tiếp

Quý phụ huynh và học sinh sống tại thành phố Isahaya hoặc khu vực lân cận xin vui lòng đến văn phòng nhà trường để nhận giấy chứng nhận. Phí cấp phát sẽ thanh toán bằng tiền mặt.

Nhận qua đường bưu điện

Sau khi gọi điện để đăng ký cấp phát giấy chứng nhận, Quý phụ huynh/ học sinh vui lòng gửi 3 giấy tờ sau đây qua đường bưu điện cho văn phòng nhà trường.

1.      Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận do người viết tự soạn hoặc sử dụng mẫu http://www.chinzeigakuin.ed.jp/files/2015/05/s_syoumeisyo.pdf . Nếu người viết tự soạn, cần đảm bảo các thông tin sau:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Năm tốt nghiệp
 • Khoa/ Khóa học/ Tên lớp tại Trường THPT Chinzei Gakuin
 • Họ và tên giáo viên chủ nhiệm tại Trường THPT Chinzei Gakuin
 • Loại giấy chứng nhận muốn cấp và số bản muốn cấp
 • Lý do muốn cấp/ Nơi sẽ nộp giấy chứng nhận

2.      Phiếu chuyển tiền của Ngân hàng Bưu điện (Post Bank) hoặc tem, tương đương với chi phí cấp giấy chứng nhận.

3.      Tem để nhà trường gửi lại giấy tờ cho Quý phụ huynh/ học sinh

Số bản giấy tờ Loại tem
1 - 2 bản 82 Yên
3 - 4 bản 92 Yên
Trên 5 bản 140 Yên

Lưu ý:

 • Trong trường hợp Quý phụ huynh/ học sinh muốn được cấp giấy ngay, vui lòng đóng thêm 280 Yên lệ phí.
 • Quý phụ huynh/ học sinh không cần gửi phong bì để nhà trường gửi lại giấy tờ.

MENU

http://chinzeigakuin.vn
http://chinzeigakuin.vn

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3232 - 1859
Hotline: 0906-433-343; 0906-434-999; 0918-656-363
Email: chinzei@hlic.vn

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: 1212-1 Nishieidamachi, Isahaya, Nagasaki Prefecture 854-0082, Japan

Điện thoại: 0957 - 25 - 1234
Fax: 0957- 25 - 1237
Website:  http://www.chinzeigakuin.ed.jp/