Dành cho HS đang theo học

Lịch các sự kiện chính trong một năm học của Trường THPT Chinzei Gakuin:

Vui lòng liên hệ đến Văn phòng đại diện Trường THPT Chinzei Gakuin tại Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

 

ĐẠI ĐIỆN TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHINZEI GAKUIN TẠI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC PLUS
Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 – 3232 – 1856
Hotline: 0918 – 65 – 63 – 63 (Máy lẻ 202 & 203)
Facebook: https://www.facebook.com/chinzeigakuin/
Email: chinzei@hlic.vn

MENU

http://chinzeigakuin.vn
http://chinzeigakuin.vn

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3232 - 1859
Hotline: 0906-433-343; 0906-434-999; 0918-656-363
Email: chinzei@hlic.vn

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: 1212-1 Nishieidamachi, Isahaya, Nagasaki Prefecture 854-0082, Japan

Điện thoại: 0957 - 25 - 1234
Fax: 0957- 25 - 1237
Website:  http://www.chinzeigakuin.ed.jp/