Về giao lưu quốc tế

Q1.  Tôi muốn biết thông tin về trường kết nghĩa?
A: Trường kết nghĩa là trường Appleby College tại Canada, gần Toronto (Có trường THCS và THPT). Năm 2015 -2016 là năm tài chính bắt đầu thực hiện chương trình trao đổi, trường đã gửi đi rất nhiều bạn học sinh và được chấp nhận đi du học.
Q2. Trường có học sinh quốc tế hay không?
A: Chúng tôi chấp nhận các học sinh từ các trường kết nghĩa, bên cạnh đó, cũng chấp nhận học sinh đến từ tổ chức Rotary Club và Lions Club. Năm 2015 – 2016 là năm thành công trong việc thực hiện trao đổi học sinh quốc tế.
Q3. Làm thế nào để tôi có thể đi du học?
A: Mỗi năm, chúng tôi tìm kiếm các học sinh trao đổi với các trường kết nghĩa. Chúng tôi lựa chọn số học sinh dựa trên kết quả các bài viết, phỏng vấn, bài kiểm tra viết.
Q4. Trường có tổ chức chương trình homestay hay không?
A: 2 năm/lần chương trình Homestay được tổ chức. Năm 2016, trường đã tiến hành tổ chức chương trình homestay với dân bản xứ tại Canada từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4.

MENU

http://chinzeigakuin.vn
http://chinzeigakuin.vn

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3232 - 1859
Hotline: 0906-433-343; 0906-434-999; 0918-656-363
Email: chinzei@hlic.vn

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: 1212-1 Nishieidamachi, Isahaya, Nagasaki Prefecture 854-0082, Japan

Điện thoại: 0957 - 25 - 1234
Fax: 0957- 25 - 1237
Website:  http://www.chinzeigakuin.ed.jp/