Về học tập

Q1. Thời gian bắt đầu vào học ở trường?
A: Thời gian bắt đầu học là 8h20p. Tập hợp tại phòng sinh hoạt chung của lớp, sau đó cầu nguyện và giờ học bắt đầu.
Q2. Thứ 7 có buổi học hay không?
A: Hiện tại chưa có thời gian biểu cố định, nhưng khoảng nữa năm giờ học sẽ được lên lịch. Các bạn cần phải đăng kí theo khóa học của mình.
Q3. Có các giờ học luyện thi đặc biệt hay không?
A: Trường tổ chức các lớp luyện thi giành cho môn Tiếng Anh và toán dành cho học sinh lớp 10.
Q4. Trường có lớp học máy tính cá nhân không?
A: CÓ khoảng 100 máy tính cho phòng thông tin I và II
Q5. Tôi có được nhận Eiken và Kanken?
A: Mỗi năm 3 lần, nhà trường sẽ triển khai thi Eiken và Kanken. Bên cạnh đó, bạn có thể dự thi các bài kiểm tra ví dụ như kiểm tra toán và kiểm tra vốn từ vựng, bài đọc. 

MENU

http://chinzeigakuin.vn
http://chinzeigakuin.vn

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3232 - 1859
Hotline: 0906-433-343; 0906-434-999; 0918-656-363
Email: chinzei@hlic.vn

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: 1212-1 Nishieidamachi, Isahaya, Nagasaki Prefecture 854-0082, Japan

Điện thoại: 0957 - 25 - 1234
Fax: 0957- 25 - 1237
Website:  http://www.chinzeigakuin.ed.jp/